Okulumuz

LİSEMİZ

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi, güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri belirlenen öğrencileri yetiştirmek amacıyla H.Ü. bünyesinde Ankara Devlet Konservatuvarınabağlı olarak 4 (dört) yıllık eğitim vermektedir.

Sağlık durumu elverişli, ortaokul mezunu olan 15 yaşından büyük olmayan (hesaplamalarda gün ve ay dikkate alınmaz) öğrenciler, genel liselerde eğitim gören öğrencilerin okuduğu ortak derslerin yanısıra sanat eğitimi ile ilgili dersleri de okumak üzere özel yetenek sınavlarına başvurabilirler.

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Özel Yetenek Sınavlarında;

Enstrüman Sanat Dalları İçin; Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü İlköğretim 8.sınıf seviyesinde yapılacak kulak eğitimi ve teori (deşifre, dikte, teori, okuma vb.) sınavında başarılı olmak, Ankara Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulu mezuniyeti düzeyine eşdeğer “Enstrüman” sınavında başarılı olmak ve sınav komisyonunun uygun gördüğü programı ezbere çalmak,

Bale Dansçılığı Sanat Dalı İçin; adayların teknik ve artistik kapasitesinin ölçülmesi için, İlköğretim 8.sınıf seviyesinde “Klasik Bale” sınavında başarılı olmak, müzik yeteneği ve bilgi seviyesinin ölçmek amacıyla teorik ve uygulamalı (nota okuma) sınavında başarılı olmak, algılama kapasitesinin  ölçülmesi için adayların teknik alt yapısına uygun bir eserden seçilmiş kısa bir dans parçasının öğrencilere sınavda toplu “öğretilişi ve uygulanması” değerlendirmesinde başarılı olmak, gereklidir.

 

Bölüm ve Anasanat Dalları; 
   
MÜZİK BÖLÜMÜ

Piyano Anasanat Dalı 
Piyano Sanat Dalı
Arp Sanat Dalı

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 
Keman Sanat Dalı
Viyola Sanat Dalı
Viyolonsel Sanat Dalı
Kontrabas Sanat Dalı

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı 
Flüt Sanat Dalı
Obua Sanat Dalı
Klarinet Sanat Dalı
Fagot Sanat Dalı
Korno Sanat Dalı
Trompet Sanat Dalı
Trombon Sanat Dalı
Vurmalı Çalgılar Sanat Dalı

SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Bale Anasanat Dalı 
Bale Dansçılığı Sanat Dalı